Lasia Spinoza, 2004.

engraving by Jops Jacobs ©Dimensions: 60x60 cm.


PREVIOUS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXNEXT